o firmie

Produkcja

Gaz pozyskiwany przy wydobyciu ropy transportujemy do elektrociepłowni, która zmienia go w ciepło i energię dla Władysławowa. Dzięki temu w pełni wykorzystujemy ten surowiec oraz doprowadziliśmy do zlikwidowania ok. 100 zanieczyszczających środowsko kotłowni.

Produkcyja w Energobalticu jest dwuetapowa. W pierwszym etapie – w stacji separacji – z gazu przesłanego z platform na złożach B3 i B8 uzyskuje się trzy frakcje: gaz ciekły propan-butan (LPG), kondensat gazu naturalnego (KGN) oraz gaz suchy. W drugim etapie gaz suchy wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Elektrociepłownia Władysławowo została wyposażona w dwa turbozespoły gazowe, każdy z nich pracuje w kogeneracji z kotłem odzysknicowym. Turbozespoły gazowe mogą wytwarzać w skojarzeniu energię elektryczną oraz cieplną o łącznej mocy odpowiednio 11 MWe i 17,7 MWt. Dwa kotły odzysknicowe, o mocy nominalnej 8,8 MWt każdy, wykorzystują gorące spaliny z turbin gazowych do podgrzania wody w obiegu pierwotnym.

W przypadku postojów technologicznych platform eksploatacyjnych LOTOS Petrobaltic lub przestojów remontowych turbozespołów gazowych, energia cieplna może być produkowana przez trzy kotły wodne pomocniczo-szczytowe, każdy o nominalnej mocy 5 MW. Typ użytych w nich palników umożliwia spalanie zarówno gazu ziemnego, jak i oleju opałowego lekkiego. Łączna moc szczytowa elektrociepłowni wynosi 15 MW.

Wyprodukowana energia cieplna jest przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest Energobaltic. Obecnie sieć ta obejmuje 148 węzłów cieplnych i 12,2 km rurociągów. Łączna moc zamówiona wynosi 13,2 MW.