o firmie

Ekologia

Energobaltic łączy w swej działalności innowacyjną technologię i doświadczenia z dbałością o środowisko. Usytuowanie przedsiębiorstwa na terenie otuliny Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, częściowo na obszarze siedliskowym Natura 2000, w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, stanowi dla spółki energetycznej duże wyzwanie.

Jednym z najważniejszych zadań jest dla nas troska o środowisko. Na zdewastowanych terenach po zniszczonych obiektach oczyszczalni ścieków i starej kotłowni, które szpeciły nadmorski krajobraz, powstały nowoczesne obiekty elektrociepłowni, harmonijnie wkomponowane w otoczenie. Wykorzystanie surowca sięga 100%, a emisja produktów szkodliwych (spaliny oraz odpady) została zmniejszona do minimum.

Działalność Energobalticu pozwoliła na likwidację ok. 100 istniejących we Władysławowie kotłowni na węgiel i olej opałowy. Zaowocowało to znacznym zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery (o ponad 130 tys. ton rocznie), co sprzyja rozwojowi roślinności Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Za innowacyjne rozwiązania technologiczne zastosowane w tej elektrociepłowni Energobaltic został uhonorowany tytułem Lidera Polskiej Ekologii. Inwestycja uzyskała też tytuł „Budowy Roku 2003” – przyznany w konkursie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zdobyła także wyróżnienie Banku Ochrony Środowiska – „Klon 2003” za wybitne osiągnięcia gospodarcze i ekologiczne uzyskane we współpracy z BOŚ. Kolejne dwa wyróżnienia spółka zdobyła w konkursie programu „Czysty Biznes” – w kategorii „Transfer technologii i innowacje w ochronie środowiska” – oraz w Krajowej Edycji Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska”.

Pozytywne efekty działalności Energobalticu to m.in.

  • uniknięcie spalania na platformach wydobywczych gazu i emisji do atmosfery produktów jego spalania;
  • zlikwidowanie we Władysławowie licznych małych kotłowni węglowych, które były źródłem tzw. niskich emisji, co przyniosło znaczną redukcję emisji substancji szkodliwych do atmosfery;
  • produkcja czystej energii elektrycznej;
  • produkcja LPG (propan–butan) o wysokiej zawartości nawet 58-62 procent propanu – paliwa o niskim stopniu zanieczyszczeń; ograniczenie ilości odpadów stałych, takich jak żużel czy popiół;
  • eliminacja uciążliwości związanych z transportem węgla oraz zapyleniem wtórnym spowodowanym przeładunkiem i magazynowaniem paliw stałych;
  • wyraźny spadek poziomu zanieczyszczeń gleby i wód podskórnych.