O firmie

Produkujemy i sprzedajemy energię cieplną oraz gaz, którego źródłem jest wydobycie ropy na Morzu Bałtyckim. Energobaltic wchodzi w skład Grupy Kapitałowej LOTOS Petrobaltic, która należy do Grupy ORLEN.

Energobaltic jest unikalnym zakładem w skali Polski i Europy. Wykorzystuje gaz ziemny towarzyszący ropie naftowej wydobywanej z dna Morza Bałtyckiego ze złóż B3 i B8 w morskich kopalniach ropy należących do LOTOS Petrobaltic.

Naszym podstawowym surowcem jest gaz z podmorskich złóż węglowodorów, dostarczany bezpośrednio z platform eksploatacyjnych. Po osuszeniu i sprężeniu, gaz w postaci tzw. fazy gęstej, czyli zawiesiny węglowodorów w gazie suchym, dostarczany jest podmorskimi gazociągami do stacji separacji gazu znajdującej się w elektrociepłowni we Władysławowie.

Wytwarzane w elektrociepłowni ciepło trafia na rynek lokalny, do odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Produkty gazowe, LPG i KGN, są sprzedawane na podstawie umów zawartych z Grupą ORLEN.

Paliwa wykorzystane do produkcji ciepła

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

O firmie

Historia firmy

Spółka Energobaltic powstała w 1997 roku, by wykorzystać gaz towarzyszący ropie naftowej wydobywanej z bałtyckiego złoża B3. Udziałowcami spółki byli Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu Petrobaltic, spółka Hydromex oraz od 2000 roku firma Rolls-Royce Power Ventures Ltd.